Uslovi korišćenja

PREGLED

Ovom veb-stranicom upravlja Zibof Shop. Na celom sajtu izrazi „mi“, „nas“ i „naš“ odnose se na Zibof Shop. Zibof Shop nudi ovu veb lokaciju, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ovog sajta Vama, korisniku, pod uslovom da prihvatite sve odredbe, uslove, politike i obaveštenja koja su ovde navedena.


Posetom našem sajtu i/ili kupovinom nečega od nas, Vi učestvujete u našoj „Usluzi“ i saglasni ste da ćete biti obavezani sledećim uslovima i odredbama („Uslovi korišćenja“, „Uslovi“), uključujući te dodatne uslove i smernice referenciran ovde i/ili dostupan preko hiperlinka. Ovi Uslovi korišćenja usluge se primenjuju na sve korisnike sajta, uključujući bez ograničenja korisnike koji su pregledači, prodavci, klijenti, trgovci i/ili saradnici sadržaja.


Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja usluge pre nego što pristupite ili koristite našu veb stranicu. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela sajta, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja usluge. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, onda ne možete pristupiti veb stranici niti koristiti bilo koju uslugu. Ako se ovi Uslovi korišćenja usluge smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove korišćenja usluge.


Sve nove funkcije ili alatke koje se dodaju trenutnoj prodavnici takođe podležu Uslovima korišćenja usluge. Najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i/ili promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovu stranicu za promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup veb lokaciji nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena.


Naša prodavnica je smeštena na Shopify Inc. Oni nam pružaju platformu za onlajn e-trgovinu koja nam omogućava da Vam prodajemo naše proizvode i usluge.

SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS
By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

2. DEO – OPŠTI USLOVI
Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome iz bilo kog razloga u bilo koje vreme.
Razumete da se Vaš sadržaj (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) može preneti nešifrovan i da uključuje (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene radi usklađivanja i prilagođavanja tehničkim zahtevima povezujućih mreža ili uređaja. Informacije o kreditnoj kartici su uvek šifrovane tokom prenosa preko mreža.
Saglasni ste da nećete umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na veb lokaciji preko koje se Usluga pruža, bez naše izričite pismene dozvole .
Naslovi koji se koriste u ovom ugovoru uključeni su samo radi pogodnosti i neće ograničavati ili na bilo koji drugi način uticati na ove Uslove.

3. DEO – TAČNOST, KOMPLETNOST I PRAVOVREMENOST INFORMACIJA

Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijal na ovom sajtu je dat samo za opšte informacije i ne treba se na njega oslanjati ili koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultovanja primarnih, tačnijih, potpunijih ili blagovremenih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na sopstveni rizik.

Ovaj sajt može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije, nužno, nisu aktuelne i date su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Saglasni ste da je vaša odgovornost da nadgledate promene na našem sajtu.


4. DEO – IZMENE USLUGE I CENA
Cene naših proizvoda su podložne promeni bez prethodne najave.
Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ili prekinemo Uslugu (ili bilo koji njen deo ili sadržaj) bez obaveštenja u bilo kom trenutku.
Nećemo biti odgovorni vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili prekid usluge.

5. DEO – PROIZVODI ILI USLUGE 
Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži preko veb stranice. Ovi proizvodi ili Usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našim smernicama za povraćaj sredstava.
Potrudili smo se da što preciznije prikažemo boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računara biti tačan.
Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga na bilo koju osobu, geografski region ili jurisdikciju. Ovo pravo možemo iskoristiti od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine proizvoda ili usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda podložni su promeni u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, po našem sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo da obustavimo bilo koji proizvod u bilo kom trenutku. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljena na ovom sajtu je nevažeća tamo gde je zabranjena.
Ne garantujemo da će kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala koji ste kupili ili nabavili ispuniti vaša očekivanja, ili da će sve greške u usluzi biti ispravljene.


6. DEO – TAČNOST INFORMACIJA O NAKLADU I RAČUNU
Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju naručite kod nas. Možemo, po sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu uključivati porudžbine koje se šalju sa ili pod istim korisničkim nalogom, istom kreditnom karticom i/ili porudžbinama koje koriste istu adresu za obračun i/ili isporuku. U slučaju da izvršimo promenu ili otkažemo porudžbinu, možemo pokušati da Vas obavestimo tako što ćemo kontaktirati e‑mail i/ili adresu za obračun/telefon naveden u trenutku kada je porudžbina napravljena. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo porudžbine za koje se, prema našoj proceni, čini da su dali dileri, preprodavci ili distributeri.


Saglasni ste da pružate aktuelne, potpune i tačne informacije o kupovini i nalogu za sve kupovine obavljene u našoj prodavnici. Saglasni ste da ćete odmah ažurirati svoj nalog i druge informacije, uključujući Vašu adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli da završimo Vaše transakcije i kontaktiramo Vas po potrebi.


7. DEO – OPCIONI ALATI

Možemo Vam pružiti pristup alatima trećih strana nad kojima niti nadgledamo niti imamo bilo kakvu kontrolu ili unos. Potvrđujete i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo imati nikakvu odgovornost koja proističe iz ili se odnosi na Vašu upotrebu opcionih alata trećih strana.
Bilo koje Vaše korišćenje opcionih alata ponuđenih preko sajta je u potpunosti na Vaš sopstveni rizik i diskreciju i trebalo bi da se uverite da ste upoznati i da odobravate uslove pod kojima alatke obezbeđuju relevantni dobavljači treće strane.
Takođe, u budućnosti možemo da nudimo nove Usluge i/ili funkcije preko veb lokacije (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i/ili Usluge će takođe biti predmet ovih Uslova korišćenja usluge.

8. DEO – VEZE TREĆIH LICA
Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naše usluge mogu uključivati materijale trećih strana.
Veze trećih strana na ovom sajtu mogu da Vas usmere na veb stranice trećih strana koje nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost za bilo kakve materijale ili veb stranice trećih strana, ili za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.
Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu u vezi sa kupovinom ili korišćenjem robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije u vezi sa bilo kojim veb-sajtom trećih strana. Pažljivo pregledajte politike i prakse treće strane i uverite se da ih razumete pre nego što se upustite u bilo koju transakciju. Žalbe, tvrdnje, nedoumice ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba da budu upućene trećoj strani.

 

9. DEO – KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGI PODNESCI

Ako, na naš zahtev, pošaljete određene konkretne podneske (na primer, konkurse) ili bez našeg zahteva, šaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge materijale, bilo onlajn, putem e-pošte, poštom ili u suprotnom (zajedno, 'komentari'), saglasni ste da možemo, u bilo kom trenutku, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti u bilo kom mediju sve komentare koje nam prosledite. Mi smo i nećemo biti u obavezi (1) da bilo kakve komentare čuvamo u poverljivosti; (2) da plati nadoknadu za bilo kakve komentare; ili (3) da odgovorite na bilo kakve komentare.
Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo, menjamo ili uklanjamo sadržaj za koji po sopstvenom nahođenju utvrdimo da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, pornografski, opscen ili na drugi način nepoželjan ili da krši intelektualnu svojinu bilo koje strane ili ove Uslove Usluga.
Saglasni ste da Vaši komentari neće kršiti nijedno pravo treće strane, uključujući autorska prava, žig, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Dalje se slažete da Vaši komentari neće sadržati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv ili opscen materijal, niti sadržati bilo koji kompjuterski virus ili drugi zlonamerni softver koji bi na bilo koji način mogao da utiče na rad Usluge ili bilo koje povezane veb stranice. Ne smete da koristite lažnu adresu e-pošte, da se pretvarate da ste neko drugi osim sebe ili da na drugi način obmanjujete nas ili treća lica u vezi sa poreklom bilo kakvih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve komentare koje ste postavili Vi ili bilo koje treće lice.

10. DEO – LIČNI PODACI
Vaše dostavljanje ličnih podataka preko prodavnice je regulisano našom Politikom privatnosti, koju možete pogledati u delu "Politika privatnosi"

11.DEO - GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI
Povremeno na našem sajtu ili u Servisu mogu postojati informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme tranzita i dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine ako je bilo koja informacija u usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici netačna u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja (uključujući i nakon što ste poslali svoju porudžbinu) .
Ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, menjamo ili pojašnjavamo informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji, uključujući, bez ograničenja, informacije o cenama, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje na Uslugu ili na bilo koju srodnu veb lokaciju ne bi trebalo da se smatra da ukazuje na to da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji izmenjene ili ažurirane.

12 DEO – ZABRANJENA UPOTREBA
Pored drugih zabrana navedenih u Uslovima korišćenja usluge, zabranjeno Vam je korišćenje sajta ili njegovog sadržaja: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) da podstiče druge da izvrše ili učestvuju u bilo kojoj nezakonitoj radnji; (c) da prekrši bilo koje međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) da kršimo ili kršimo naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) da uznemirava, zlostavlja, vređa, nanosi štetu, kleveta, kleveta, omalovažava, zastrašuje ili diskriminiše na osnovu pola, seksualne orijentacije, vere, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) da podnese lažne ili obmanjujuće informacije; (g) da otprema ili prenosi viruse ili bilo koju drugu vrstu zlonamernog koda koji će ili može biti korišćen na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta; (h) za prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih; (i) za neželjenu poštu, fiš, farmaciju, izgovor, pauk, puzati ili skraćivati; (j) za bilo koju nepristojnu ili nemoralnu svrhu; ili (k) da ometaju ili zaobilaze bezbednosne karakteristike Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta. Zadržavamo pravo da prekinemo korišćenje usluge ili bilo koje povezane veb stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.

13 DEO – ODRICANJE GARANCIJA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Ne garantujemo, ne predstavljamo niti garantujemo da će Vaše korišćenje naše usluge biti neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka.
Ne garantujemo da će rezultati koji se mogu dobiti korišćenjem Usluge biti tačni ili pouzdani.
Saglasni ste da s vremena na vreme možemo ukloniti Uslugu na neodređeno vreme ili otkazati Uslugu u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja.
Izričito se slažete da je Vaše korišćenje ili nemogućnost korišćenja usluge na sopstveni rizik. Usluga i svi proizvodi i Usluge koje Vam se isporučuju putem Usluge su (osim ako je izričito navedeno od nas) obezbeđeni „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ za Vašu upotrebu, bez ikakvog predstavljanja, garancija ili uslova bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili podrazumevane, uključujući sve podrazumevane garancije ili uslove za prodaju, kvalitet za prodaju, pogodnost za određenu svrhu, trajnost, naslov i nekršenje.
Ni u kom slučaju Zibof Shop, naši direktori, službenici, zaposleni, filijale, agenti, ugovarači, pripravnici, dobavljači, pružaoci usluga ili davaoci licenci neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koje direktne, indirektne, slučajne, kaznene, posebne, ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljenu ušteđevinu, gubitak podataka, troškove zamene ili bilo koju sličnu štetu, bilo da je zasnovana na ugovoru, delikt (uključujući nemar), strogu odgovornost ili na neki drugi način, koji proizilazi iz vaše korišćenje bilo koje Usluge ili bilo kog proizvoda nabavljenog korišćenjem Usluge, ili za bilo koju drugu tvrdnju koja se na bilo koji način odnosi na Vaše korišćenje Usluge ili bilo kog proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju, ili bilo kakvog gubitka ili štete bilo koje vrste nastalih kao rezultat korišćenja Usluge ili bilo kog sadržaja (ili proizvoda) objavljenog, prenetog ili na drugi način učinjen dostupnim putem Usluge, čak i ako su obavešteni o njihovoj mogućnosti. Pošto neke države ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, u takvim državama ili jurisdikcijama, naša odgovornost će biti ograničena do maksimalnog stepena dozvoljenog zakonom.

14. DEO - OŠTEĆANJE
Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i držati Zibof Shop i naše podružnice, filijale, partnere, službenike, direktore, agente, ugovarače, davaoce licenci, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, pripravnike i zaposlene, bez opasnosti od bilo kakvog potraživanja ili zahteva, uključujući razumne advokatske naknade, koje je izvršila bilo koja treća strana zbog ili proizašle iz Vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja usluge ili dokumenata koje oni sadrže referencom, ili Vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane.


15. DEO - DELIVOST
U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, takva odredba će ipak biti primenljiva u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i smatraće se da je neprimenljivi deo odvojen od ovih Uslova Uručenje, takva odluka neće uticati na valjanost i sprovodljivost bilo koje druge preostale odredbe.

16. DEO - PRESTANAK
Obaveze i obaveze strana koje su nastale pre datuma raskida ostaju i nakon raskida ovog ugovora za sve svrhe.
Ovi Uslovi korišćenja usluge su na snazi osim ako i dok ih ne prekinete Vi ili mi. Možete prekinuti ove Uslove korišćenja usluge u bilo kom trenutku tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše Usluge ili kada prestanete da koristite naš sajt.
Ako po našoj sopstvenoj proceni ne uspete ili sumnjamo da niste uspeli da se pridržavate bilo koje odredbe ili odredbe ovih Uslova korišćenja usluge, takođe možemo da raskinemo ovaj ugovor u bilo kom trenutku bez obaveštenja i Vi ćete ostati odgovorni za sve dospele iznose do i uključujući datum raskida; i/ili u skladu sa tim može da Vam uskrati pristup našim Uslugama (ili bilo kom njihovom delu).

17. DEO - CEO UGOVOR
Naš propust da iskoristimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja usluge ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.
Ovi Uslovi korišćenja usluge i sve politike ili operativna pravila koja smo postavili na ovom sajtu ili u vezi sa Uslugom predstavljaju ceo ugovor i razumevanje između Vas i nas i regulišu Vaše korišćenje Usluge, zamenjujući sve prethodne ili istovremene sporazume, komunikacije i predloge , bilo usmeno ili pismeno, između Vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije Uslova korišćenja usluge).
Bilo kakve nejasnoće u tumačenju ovih Uslova korišćenja usluge neće se tumačiti protiv strane sastavljača.

18. DEO – MERODAVNO PRAVO
Ovi Uslovi korišćenja usluge i svi posebni ugovori kojima Vam pružamo Usluge biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije.

19. DEO – PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA
Najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici.
Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate našu veb stranicu za promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup našoj veb stranici ili usluzi nakon objavljivanja bilo kakvih promena ovih Uslova korišćenja usluge predstavlja prihvatanje tih promena.


20. DEO – KONTAKT INFORMACIJE
Pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja usluge treba da nam pošaljete na shop@zibofshop.com.
Naše kontakt informacije su objavljene u nastavku:
Uslužna štampa Zibof
shop@zibofshop.com
Dr. Dragiše Misovića 46, 18000 Niš
+381 69 49 049 12
PIB 112708120
MB  66299414

Kontakt forma